Persmededeling CV2


Herbestemming van 'woonuitbreidingsgebied' tot 'parkgebied'
Biologische waarderingskaart
Historische hoeve “Hooge Barrière” wordt behouden.

Bron: CV2