Persmededeling van het kabinet van Minister-President Yves LETERME


1. Het belang van de Vlaamse luchthavens


2. De basisdoelstelling: evenwicht tussen economie en ecologie


3. De concrete realisatie van de basisdoelstellingen


4. Het onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Logistiek


4.1. Algemene gegevens over de luchthaven


4.2. Milieuvergunning


4.3. Marktpositie van de luchthaven op het gebied van vracht


4.4. Voorkeurscenario voor de toekomstige ontwikkeling