-->

Luchthaven Oostende: belangrijker dan ooit

 

1. Studie uitgevoerd door Olfascan ‘Beperkte monitoring van geur en VOS (Vluchtige Organische Stoffen) rond de luchthaven Oostende-Brugge’, conclusie:

Op basis van de voorliggende resultaten kan geconcludeerd worden dat de geur- en VOS impact rond de luchthaven Oostende-Brugge binnen aanvaardbare grenzen ligt.

De waarnemings- en hinderpercentages, berekend uit de geurdagboeken zijn relatief laag.

De gemeten VOS-concentraties zijn laag en er zijn geen normoverschrijdingen.

De huidige reeds genomen maatregelen worden door de luchthaven strikt opgevolgd.

Bijgevolg is het niet nodig een uitgebreide studie uit te voeren en een actieplan met bijkomende milderende maatregelen op te stellen.

 

2. Studie uitgevoerd door de KU Leuven ‘Geluidscontouren voor de luchthaven Oostende-Brugge, Jaar 2015’, conclusie:

Het aantal potentieel sterk gehinderden kwam in het jaar 2015 op het laagste niveau sinds het jaar 2000.

Hiermee blijft het aantal sterk gehinderden ook voor het jaar 2015 ruim binnen de grens van de milieuvergunning, die maximaal 2.700 potentieel sterk gehinderden toelaat (berekend op basis van LDN en met de bevolkingscijfers van het jaar 2001).

Slotconclusie: De Luchthaven van Oostende: schoner dan ooit!