Trafiekcijfers 2009: 2009 was geen gunstig jaar voor de luchthaven

 

Vergelijking tussen de periode 2008 en 2009

 
2008
2009
Verschil
Bewegingen (alle):
33.298
37.356
+12,2%
Bewegingen (charters en cargo):
3.870
3.469
-10,3%
Passagiers:
199.958
192.776
-3,6%
Vracht/ton:
82.920
74.148
-10,5%

Bron: Directie Ostend Airport / REPLO

Commentaar:


Zonder een open deur te willen intrappen, moeten we concluderen, dat de economische crisis ook de activiteiten op de Oostendse luchthaven in 2009 niet gespaard heeft.
Zowel het aantal passagiers als de vervoerde vracht vertonen negatieve cijfers t.o.v. 2008, dat ook al niet briljant was.
Als we de cijfers en beschikbare gegevens even onder de loep nemen, stellen we vast dat een en ander toch moet gerelativeerd worden.

Passagiers

Daar zien we een daling met 3,6 %. Deze is vooral te wijten aan het schrappen van een aantal JETAIR-vakantiebestemmingen (Corfu en Djerba) en de consolidering van vluchten door beide touroperators (= samenvoegen van passagiers op één vlucht om het aantal lege stoelen te beperken).
Al bij al valt de daling nog mee, als men  een vergelijking maakt met andere luchthavens.
We wijzen erop dat een vergelijking met Charleroi (+ 33%) niet opgaat, omdat die luchthaven het vooral moet hebben van een andere soort trafiek, nl. low-cost lijndiensten.
REPLO vzw maakt zich echter toch zorgen voor de toekomst, omdat de Waalse luchthaven veel gunstiger tarieven aanbiedt aan zijn klanten.
Dit is te wijten aan een totaal andere politiek vanwege het Waals Gewest, in vergelijking met het Vlaams beleid. Wij vragen reeds geruime tijd om een andere pro-actieve aanpak door de Vlaamse overheid, als men wil vermijden dat vanuit Wallonië in onze vijver gevist wordt.
Een lichtpunt is er sedert midden november, toen de Europese Commissie toelating verleend heeft om ook op Oostende-Brugge aanloopbijdragen voor nieuwe passagiers-trafieken te voorzien.
Voor 2010 kunnen we voorzichtig optimist zijn: volgens ingewonnen informatie lopen de boekingen relatief gunstig en voorziet de NECKERMANN-groep een uitbreiding van het aantal bestemmingen.

Vracht

Daar de luchthavendirectie de cijfers niet meer op maandelijkse basis wil bekend maken sedert oktober 2009, was een detail-analyse voor het laatste trimester van 2009 onmogelijk.
We hebben wel vastgesteld, dat het eerste semester van 2009 een gemiddelde stijging met 3,9 % van de vervoerde vracht betekend heeft.
Vanaf juli echter zijn de cijfers fors gedaald, o.a. door het uitblijven van technische stops (fuelstops). De maand december heeft echter voor een heropleving gezorgd van voornamelijk eigen cargo-trafieken (EGYPT CARGO, ALLIED AIR, BRITISH GLOBAL AIRLINES), zodat de schade beperkt bleef.
Het totaal gemiddelde resulteerde uiteindelijk in - 10,6 % t.o.v. 2008.
We wijzen erop, dat - gelet op de daling van de fuelstops met zo'n 20 à 25 % - de totaal behaalde tonnage in 2009 vooral van ter plaatse geladen en geloste vracht gekomen is.
Cijfers van de transitvracht zijn niet bekendgemaakt, doch wij kunnen zonder twijfel concluderen dat er in 2009 in werkelijkheid meer eigen vracht vervoerd werd. Dit laatste is dus toch een positieve noot, vooral wat tewerkstelling betreft. Het bewijs dat de tewerkstelling in bepaalde periodes toegenomen is, kan men trouwens bij de vrachtafhandelaar vinden: af en toe diende men beroep te doen op extra werkkrachten uit Brussel  (waar het rustig was) om de Oostendse ploegen te versterken. Ooit was het omgekeerd !
Voor 2010 kunnen we alleen maar voorzichtig hopen dat de trend zich voortzet. Wij doen echter niet aan gewaagde prognoses en zouden al tevreden zijn, als de leemte, gelaten door de verdwenen fuelstops, zou ingenomen worden door meer eigen trafieken.

Bewegingen

Alhoewel er zowel voor passagiers als vracht een daling van de cijfers was, steeg het aantal vliegbewegingen toch met 12,2 %.
Deze stijging is te danken aan de forse verhoging van het aantal vluchten door de scholen voor pilootopleiding en de general aviation.
Hiermee wordt het bewijs geleverd, dat ook die sectoren van de luchtvaart belangrijk zijn voor de kustluchthaven.
REPLO vzw vraagt reeds jaren een grotere inspanning voor de general aviation vanwege de bevoegde overheid.

Tenslotte willen we erop wijzen, dat commentaren vanwege sommige personen met een (anti)luchtvaartfobie de zaken totaal uit hun context halen.
Aan de ene kant minimaliseren ze het effect van de crisis en anderzijds halen ze oude koeien uit de sloot. Door alles goed door mekaar te mengen, maken ze een zeer subjectieve en wansmakelijke hutsepot. Gelukkig lusten slechts weinigen van hun brouwsel.

Terug