WILOO ongerust over gebrek aan activiteit op de luchthaven?


- Zou WILOO opeens streven naar meer nachttrafiek?

- Zou WILOO nostalgisch zijn naar de vrachtvliegtuigen, die van Oostende naar Luik verhuisd zijn?

- Zou WILOO tot inzicht gekomen zijn, dat alle vroegere acties om steeds meer beperkingen op en  rond Oostende-Brugge te laten opleggen, uiteindelijk geleid hebben tot activiteitenverlies?

- Zou het groepje – dat de pretentie heeft op te komen voor de belangen van de omwonenden van de luchthaven – inzien dat ze totnogtoe net het tegengestelde gedaan hebben?

- Zou men opeens beseffen dat het groot aantal beperkingen en verbodsregels op de luchthaven een normale evolutie van het vracht- en passagiersverkeer in de weg staat?