Trafiekcijfers eerste semester 2011

 

Vergelijking tussen eerste semester 2010 en 2011

Bewegingen (charters en cargo) REPLO-info

Officieel gepubliceerde gegevens Luchthaven Oostende-Brugge dd 05.07.11

 
2010
2011
Verschil
Bewegingen:
18.693
20.849
+11,5%
Bewegingen (charters en cargo):
335
297
-11,34%
Passagiers:
83.625
97.756
+16,9%
Vracht/ton:
33.494
31.889
-4,8%

 

Commentaar:

Trafiekcijfers Juni 2011

Uit eigen vaststellingen is gebleken dat de bewegingen  van commerciële vluchten in juni 2011 opnieuw een dalende trend vertonen:

JUNI 2010     JUNI 2011     VERSCHIL

335              297              -38 / -11,34 %

Bij nazicht van de gedetailleerde gegevens vonden als oorzaak van deze daling vnl.:

Voor de periode Januari-Juni komen we tot volgende cijfers:

2010            2011            VERSCHIL

1.725           1.542           -183 / -10,60 %

De luchthaven publiceerde de halfjaarlijkse cijfers als volgt:

Halfjaarlijkse trafiekcijfers januari - juni 2011

Vergelijking tussen het jaar 2011 en het jaar 2010 (Jan t.e.m. Jun)

Bewegingen

20.849 in 2011 t.o.v. 18.693 in 2010 (= een procentueel verschil van +11,5 %)

Passagiers

97.756 in 2011 t.o.v. 83.625 in 2010 (= een procentueel verschil van +16,9 %)

Vracht/ton

31.889 in 2011 t.o.v. 33.494 in 2010 (= een procentueel verschil van -4,8 %)Uit deze officiële statistiek valt op dat het aantal bewegingen merkelijk gestegen is.

Deze is vooral toe te schrijven aan de kleine luchtvaart.

Een positieve vaststelling is wel dat het aantal passagiers serieus gestegen is, wat vooral te danken is aan een verhoging van de capaciteit bij Jetairfly (inzet van de B-737-800 met 189 zetels), alsook de vluchten op Malaga, die in 2010 pas in juli begonnen zijn.

Vracht: Hier valt op dat de daling van de gevlogen vracht al bij al “nog meevalt” t.o.v. de daling van de vrachtbewegingen.

Dit wijst op een hogere bezettingsgraad per vlucht. REPLO vzw zou graag in de tweede jaarhelft een ombuiging in positieve zin zien.

Deze kan alleen maar bereikt worden door het aantrekken van nieuwe klanten.