Trafiekcijfers mei 2011

 

Vergelijking tussen de periode Mei 2010 en 2011

2010
2011
Verschil
Bewegingen (charters en cargo):
367
296
-19,35%

Vergelijking tussen de periode Jan - Mei 2010 en 2011

2010
2011
Verschil
Bewegingen (charters en cargo):
1.390
1.245
-10,43%

Commentaar:

Uit de naakte cijfers van het aantal geobserveerde commerciële vluchten blijkt duidelijk dat mei 2011 een slechte maand was.

T.o.v. mei 2010 ging het aantal vluchten met "grote" toestellen er met 19,35% op achteruit.

Voor de ganse periode januari tot en met mei bedraagt de gemiddelde achteruitgang 10,43%.

Vanwege het ontbreken van officiële cijfers is het onmogelijk een idee te hebben van het aantal vervoerde eenheden (zowel vracht als passagiers).

Uit diverse vaststellingen kunnen we vermoeden, dat het aantal vervoerde passagiers wellicht gestegen is, maar qua vracht vrezen we een zeer sterke daling.

Het totaal aantal passagiersvluchten was in mei 2011 nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar, doch met een merkwaardige verschuiving: er was een forse toename van het aantal vluchten van Jetairfly (ca + 29%), die echter teniet gedaan werd door het wegvallen van b.v. Iberworld, Thomas Cook, Sky Airlines en een 12-tal losse charters. Het consolideren van passagiers door Thomas Cook en Jetair op grotendeels Jetairfly-toestellen is wellicht een goede commerciële zet, maar is voor de luchthaven zelf ongunstig.

In de vrachtsector zagen we een forse toename van het aantal World/Allied Air toestellen (ca + 20%). We stellen wel een uitermate negatieve balans vast door de vermindering of het wegvallen van maatschappijen zoals Meridian Airways, Saudi Arabian, Egyptair Cargo. Ook hier valt een sterke daling op van het aantal losse charters. In totaal waren er ca 27% minder cargovluchten.

Deze vaststellingen bevestigen onze waarschuwingen die we tot vervelens toe sinds jaren naar de opeenvolgende kabinetten van verkeer gestuurd hebben.

Jaar na jaar neemt het aantal grote klanten op Oostende-Brugge af, wat de luchthaven in een zeer zwakke positie brengt. Van zodra bij één van de overblijvende maatschappijen een programma wegvalt, laat zich dit een sterk voelen t.o.v. het totaal.

Blijkbaar zijn de verantwoordelijken in de Vlaamse regering weinig of niet geïnteresseerd in deze evolutie, want men laat de toestand gewoon verder verzieken. (dit is een veel voorkomend verschijnsel in onze politieke wereld).

Het is nu meer dan tijd voor mevrouw Crevits om haar ei uit te broeden wat de privatisering betreft van de uitbating van de luchthaven. Er werd nu lang genoeg aan de ingediende offertes met businessplan gestudeerd!  Of ligt het in de bedoeling het de kandidaten beu te maken, zodat ze uiteindelijk afhaken? De dalende cijfers zullen hier zeker geen goed aan doen.