De Nekker

 

Het verbaasde niemand toen twee vertegenwoordigers van WILOO op 5 maart j.l. naar het stadhuis van Oostende trokken om er een handvol uitgelokte bezwaarschriften in te dienen tegen de op luchthavengronden geplande vrachtloods van Versluys Logistics. Blijkbaar waren ze vergeten dat het stadhuis – in functie van de corona-maatregelen – slechts op afspraak toegankelijk is. Het pakketje werd dan maar aan de balie afgegeven.

De dagen voordien had het clubje de brievenbussen in Stene en Mariakerke bezoedeld met pamfletten om bezwaren te ronselen met, zoals gebruikelijk, overdreven en misleidende argumenten.

Wat moet de ontgoocheling groot geweest zijn, toen op 5 maart bleek dat er slechts 115 bezwaren bijeen gesprokkeld werden! Wat een afgang in vergelijking met hun actie tegen commerciële nachtvluchten slechts twee jaar geleden toen ze een goede 1.000 handtekeningen verzamelden. Nu amper 115 bezwaren. Dit betekent minus 90 %! En met 115 bezwaren op 72.000 Oostendenaren haalden ze dus amper 0,001625 % resultaat.

Na analyse van het WILOO-bezwaarschrift, de verspreide pamfletten en het persbericht hieromtrent stellen we vast dat alle, door het groepje tegenstanders van Ostend Airport genoemde zogezegde ‘kafkaiaanse praktijken’ vanwege de Oostendse overheid op drijfzand (lees: fake news) gesteund zijn.

Hierbij enkele tegenstrijdigheden en trumpiaanse valse beweringen:

- De geplande constructie nabij de Torhoutsesteenweg zou de uitbating van de luchthaven onrechtmatig maken! Reeds decennialang werden deze gronden, die op luchthavengebied liggen, ingekleurd voor Luchthavengebonden activiteiten;

- De te bouwen loodsen zouden onderhevig zijn aan een MER-studie. Niets is minder waar: de omvang van de geplande bouw valt niet onder een MER-verplichting. De nieuwe loods is qua omvang vergelijkbaar met de reeds aanwezige constructies langs de Torhoutsesteenweg die evenmin MER-plichtig waren;

- Superloods, enorme loods, enorme uitbreiding van luchthavenactiviteiten, streven naar een vrachtluchthaven à la “Luik-Bierset, explosieve toename van het nachtlawaai, zijn maar enkele van de veel gebruikte dramatisch overdreven termen, gerijpt in de getormenteerde geest van slechts één enkeling.

- Waar echter met geen woord over gerept wordt, is dat de actuele verouderde vrachtinfrastructuur op de Oostendse luchthaven tot op de draad versleten is en nog dateert van vorige eeuw, veelal van voor of tijdens WO II! In tegenstelling tot LUIK-Bierset heeft de Vlaamse overheid gedurende decennia geen investeringen op dat vlak gedaan. Het resultaat hiervan is dat, zonder een dringende ingreep om over degelijke vrachtloodsen te kunnen beschikken, deze luchthaven niet meer beantwoordt aan de noden van de moderne luchtvrachtactiviteiten.

- Een andere tegenstrijdigheid vanwege de actievoerders: op regelmatige basis wordt aangeklaagd dat de luchthaven te veel geld kost aan de gemeenschap. Nu de privésector een financiële inspanning doet, die uiteindelijk de luchthaven ten goede komt, is het ook weer niet goed.

- In hun pamflet hekelen de betweters het feit dat het officiële gele aanplakbiljet inzake de aanvraag voor bouwvergunning uitgehangen werd in een straat waar niemand komt. Die straat is echter de Rolbaanstraat waar de nieuwe loods voorzien is! Trouwens, als daar niemand woont of komt, wie zal er dan hinder van de nieuwbouw hebben?

En zo zijn er nog tal van pesterijen die alleen maar tot doel hebben om de verdere ontwikkeling van de Oostendse luchthaven en de economische vooruitgang van de regio te belemmeren of te schaden.

 

 

Zouden al deze kafkaiaanse argumenten misschien verband houden met de mythe van de ‘NEKKER’, een boosaardige, zwarte waterduivel die volgens de overlevering leefde aan de toegangspoort van de onderwereld en de macht bezat om mensen in het water te lokken?