Vlaamse steun voor Drone Port West-Vlaanderen

Persmededeling

 

Vrijdag 26 juni 2020

KABINET VAN DE viceMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw HILDE CREVITS

Vlaanderen kent 600.000 euro toe voor de realisatie van een Drone Port West-Vlaanderen. West-Vlaanderen is een voorloper op het vlak van dronetechnologie en wil via meer onderzoek en ontwikkeling de droneregio bij uitstek worden. Er lopen al initiatieven in Koksijde, Oostende en Zeebrugge. “De bedoeling is kennis te verzamelen en nog meer onderzoek en innovatie te verrichten”, zegt Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits. “Er zijn veel toepassingen mogelijk op de Noordzee, maar ook in de landbouw, transport en logistiek.”

De dronessector is een sector in volle ontwikkeling. In West-Vlaanderen lopen er al initiatieven in Koksijde, Oostende en Zeebrugge. Er is ook een opleidingscentrum en de hogeschool Vives heeft een DroneLab expertisecentrum gespecialiseerd in drone-operaties. Om bijkomende ontwikkelingen kansen te geven is er nood aan samenwerking en coördinatie. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen zal die rol op zich nemen. Het project Drone Port West-Vlaanderen kost 2 miljoen euro. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd er 800.000 euro subsidie toegekend. Vlaanderen legt daar vandaag vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen 600.000 euro bij. Andere partners zijn de provincie, POM West-Vlaanderen, VITO, Flanders Make, de Blauwe Cluster en Vives.

De bedoeling is via investeringen onderzoek, innovatie en testen tot een Drone Port West-Vlaanderen te komen. De investeringen zullen in de 3 hubs Koksijde, Oostende en Zeebrugge gebeuren met als doel heel wat data te verwerken en tot nieuwe dronetoepassingen te komen.

West-Vlaams gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune: “Met het provinciaal plan voor een Drone Port West-Vlaanderen kan de West-Vlaamse kust uitgroeien tot een absolute topregio op Europees niveau in drone-technologie.”

Zo zullen er in het kader van onderzoek en ontwikkeling twee vliegende drones worden aangekocht om testvluchten uit te voeren waarbij nieuwe mogelijkheden zoals de monitoring van droogtestress bij gewassen of de accurate inspectie van kusterosie onderzocht kunnen worden. Om de drones te testen op luchtwaardigheid komen er indoor en outdoor vliegkooien op de site van de luchthaven in Koksijde. Er komt ook een testparcours voor rijdende drones. Als de proeven goed verlopen, kunnen de vliegende drones in de drie vliegzones worden getest. Ook op de site van de luchthaven van Oostende komt er een vliegkooi om varende en rijdende drones uit te testen in het havengebied met aandacht voor de maritieme sector.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “De drone-technologie is in volle ontwikkeling. West-Vlaanderen heeft in Koksijde, Oostende en Zeebrugge al heel wat expertise. Drones kunnen worden gebruikt om windmolens op zee te monitoren, voor fotografie en geometrie, om illegale lozingen op zee te traceren, voor precisielandbouw, voor veiligheidsopdrachten enz. Maar de technologie staat niet stil en er is nog meer onderzoek en ontwikkeling nodig om tot een heuse Drone Port West-Vlaanderen te komen. Omdat innovatie één van de speerpunten is van Vlaanderen kennen we voor dit project 600.000 euro steun toe.”