Vlaamse Regering keurt visienota "Vlaamse regionale luchthavens 2040" goed
Persbericht


Maandag, 26 december 2022
Op de laatste ministerraad van 2022 werd de visienota omtrent de Vlaamse Regionale Luchthavens goedgekeurd.

Hiermee bevestigt de Vlaamse Regering het economische belang van deze sector als motor voor tewerkstelling.

Voor de luchthaven van Oostende wordt een duidelijk kader gecreëerd voor een duurzame groei binnen de huidige omgevingsvergunning.In het regeerakkoord 2019-2024 werd de nood aan een lange termijn visie inzake de ontwikkeling van de luchtvaart opgenomen.

De zopas goedgekeurde visienota geeft vorm aan een Vlaamse luchthavenstrategie met oog op de toekomst van

de luchthavens Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.

Vlaanderen is overtuigd van het economisch belang van deze luchthavens, en wenst deze ook in de toekomst duurzaam te verankeren.Met de goedkeuring van deze visienota bevestigt de Vlaamse Regering het belang van de luchthaven van Oostende en biedt ze ook perspectief

 

op toekomstige ontwikkelingen op vlak van passagierstrafiek en op de cargo-markt.‘De luchthaven van Oostende stelt op vandaag rechtstreeks meer dan 600 mensen te werk.

 

Daarnaast zijn heel wat bedrijven indirect betrokken bij de economische activiteiten op de luchthaven.

 

Een stevige opsteker dus voor heel wat werknemers en bedrijven actief in de regionale luchtvaart’ aldus Burgemeester Bart Tommelein.Vlaanderen zal, samen met de drie luchthavenexploitanten, het voortouw nemen in de duurzame transitie naar een groenere luchtvaart.

Daarnaast wordt ook ingezet op technologische innovatie en ontwikkelingen.

In 2023 wordt een luchtvaartraad opgestart die rond dit innovatief thema zal werken.

Door ook de bedrijfseconomische kosten en opbrengsten van de luchthavenexploitatie te optimaliseren,

zal de netto-baat die de luchthavens genereren voor Vlaanderen verder toenemen.

Tot slot komt er een nauwere samenwerking tussen de verschillende luchthavenactoren.‘De Oostendse luchthaven is een belangrijke regionale hub voor zowel passagiersvluchten als voor specifieke cargo, vaak met bederfbare goederen.

Door deze beslissing van de Vlaamse Regering kunnen we op een duurzame manier verder inzetten op de ontwikkeling van de luchthaven en

de bijhorende tewerkstelling’ aldus schepen voor economie Charlotte Verkeyn.Het Economisch Huis Oostende