Trafiekcijfers Oktober 2008

 

Vergelijking tussen de periode Okt 2007 en 2008

 
2007
2008
Verschil
2.190
2.993
+36,7%
304
296
-2,6%
10.836
12.158
+12,2%
7.259
7.781
+7,2%

 

Vergelijking tussen de periode Jan - Okt 2007 en 2008

 
2007
2008
Verschil
23.696
29.050
+22,6%
3.686
3.235
-12,2%
163.553
183.119
+12,0%
93.264
64.953
-30,4%

Bron: Directie Ostend Airport

Commentaar:

Met enige vertraging maakte de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge de trafiekcijfers voor de maand oktober 2008 bekend.

Het clubje van WILOO, niet vies van verdachtmakingen en onjuistheden, had echter geen geduld en publiceerde reeds een week voordien eigen gegokte cijfers.

Hoe kan men geloofwaardige standpunten innemen en commentaren geven op basis van gissingen, tenzij misschien in de sfeer van kansspelen?

Volgens betrokken gokkers zou de vervoerde vracht in oktober 2008 zo’n 4% minder bedragen dan in dezelfde periode in 2007. Daaruit trokken ze uiteraard verkeerde conclusies, die ze met bekende arrogantie publiek maakten.

Ze zaten er maar eventjes 11,65% naast!

Wellicht zitten ze er nu wat gefrustreerd bij, nu hun cijfers en conclusies als een zeepbel uiteengespat zijn.

Een tweede opdoffer, na bekendmaking door de Federale Regering dat de vliegtaks afgevoerd werd.

Zoals gebruikelijk reppen ze ook geen woord over de positieve passagierscijfers voor de kustluchthaven.

Met wat meer voorzichtigheid stelt REPLO vzw vast, dat de maand oktober misschien een keerpunt kan betekenen in de neerwaartse trend van de laatste 12 maanden.

Behalve een continuïteit in de stijging van de passagierscijfers ( + 12,2% = het jaargemiddelde), kende de luchthaven in oktober voor de eerste keer dit jaar een stijging van de vrachtcijfers met + 7,2% .

De dalende trend sedert september 2007 is vnl. te wijten aan het feit dat de belangrijkste vrachtvervoerder, nl. MK Airlines toen een zeer grote klant verloren is ten voordele van een luchtvaartmaatschappij die in Schiphol vliegt.

Tevens eiste een Britse invoerder van verse bloemen dat MKA de vracht rechtstreeks naar Manston zou vliegen ten nadele van Oostende. Dit verlies werd niet gecompenseerd door alternatieve vracht.

Als overmaat van ramp besliste een andere klant, naar aanleiding van de financiële problemen bij MKA in juni j.l. om met een andere vervoerder scheep te gaan in Brussel en Luxemburg.

Andere klanten bleven tijdens de tijdelijke crisis bij MKA trouw aan Oostende, waar ze met andere vervoerders gevlogen hebben.

Na een herstructurering en nieuwe commerciële inspanningen slaagde MKA er uiteindelijk in, om enkele nieuwe trafieken via Oostende op te bouwen.

Ook de inspanningen en de loyauteit van Egypt Cargo en Allied Air Cargo hebben ertoe bijgedragen, dat de vervoerde vracht in oktober gestegen is.

Als deze algemene trend zich voortzet en met de traditionele grotere eindejaarsaanvoer, kan het negatief resultaat van 2008 enigszins verminderd worden.

REPLO vzw wenst zich niet aan gokken te verbranden. Toch menen wij dat een voorzichtige prognose mogelijk is om 2008 te beëindigen met minder dan 30% verlies t.o.v. vorig jaar.

REPLO vzw blijft erbij dat vooral een agressieve commerciële politiek nodig is om een definitieve positieve kentering te realiseren. Oostende beschikt over de nodige infrastructuur en stapelruimte om meerdere grote spelers in de vrachtmarkt aan te trekken.

Waar blijft de bekwame commerciële aanpak van de Vlaamse Overheid?