Trafiekcijfers Februari 2009

 

Vergelijking tussen de periode Feb 2008 en 2009

 
2008
2009
Verschil
2.468
2.822
+14,3%
276
225
-18,47%
10.086
7.106
-29,5%
6.919
7.592
+9,7%

 

Vergelijking tussen de periode Jan - Feb 2008 en 2009

 
2008
2009
Verschil
4.111
4.888
+18,9%
568
476
-16,2%
17.791
14.449
-18,8%
13.972
14.905
+6,7%

Bron: Directie Ostend Airport

Commentaar:

Ook in februari 2009 nam het aantal vliegbewegingen toe in vergelijking met verleden jaar, zij het in mindere mate dan in januari. Daar zal het slecht weer wel een en ander mee te maken hebben, waardoor VFR-vluchten niet steeds konden doorgaan. (VFR = vluchten op zicht).

In tegenstelling tot veel andere Europese luchthavens maakte de gevlogen vracht op Oostende wel een mooie vooruitgang in vergelijking met februari 2008. Enerzijds bevestigt dit onze eerdere verklaringen, dat we nu een stabilisering kennen na de perikelen van 2008; anderzijds blijkt dat de Afrikaanse vrachtmarkt, waarop Oostende gespecialiseerd is, (voorlopig ?) minder gevoelig is voor de actuele economische crisis. We stellen vast dat luchthavens die meer gericht zijn op de USA en Azië momenteel harde klappen krijgen.

De toestand in Oostende is en blijft echter zeer gevaarlijk, omdat er maar enkele hoofdspelers regelmatig de kustluchthaven aandoen. Diversificatie blijft dus de boodschap.
Zeer onrustwekkend is echter de forse achteruitgang van het passagiersaantal. Na analyse hebben we vastgesteld, dat beide touroperators in februari 2009 zo'n 10 vluchten minder programmeerden dan in dezelfde maand vorig jaar. Tevens ontving Oostende in februari 09 geen uitwijkingen van passagiersvluchten, wat in 2008 wel het geval was. Dit alles samen betekende ongeveer 3000 passagiers minder.

In het kader van een algemene trend in de luchtvaart moet Oostende zich in 2009 verder verwachten aan een daling van het aantal charterpassagiers. De zomerprogrammatie wijst reeds in die richting, gelet op een lichte vermindering van het aantal voorziene vluchten en bestemmingen.

Onafhankelijk van de op til zijnde herstructurering van de exploitatie van de luchthaven blijft REPLO vzw hameren op de noodzaak van nieuwe initiatieven.