Trafiekcijfers Juli 2009

 

Vergelijking tussen de periode Jul 2008 en 2009

 
2008
2009
Verschil
3.436
3.546
+3,2%
416
365
-12,26%
30.362
29.401
-3,2%
6.621
4.063
-38,6%

 

Vergelijking tussen de periode Jan - Jul 2008 en 2009

 
2008
2009
Verschil
18.373
21.421
+16,6%
2.137
1.999
-6,45%
113.689
111.300
-2,1%
45.173
44.122
-2,3%

Bron: Directie Ostend Airport

Commentaar:

Elke maand proberen wij, na analyse van de trafiekcijfers, een zo objectief mogelijke commentaar op de trafiekcijfers te maken, zodat u een betrouwbare toelichting kan aangeboden worden.
Reeds begin dit jaar hadden wij gewaarschuwd, dat 2009 een moeilijk jaar zou worden vanwege de economische recessie.
Blijkbaar zijn de anti-luchthavenlobbyers wereldvreemde figuren, die nog nooit van de crisis gehoord hebben, als we hun commentaar over de maand juli 2009 lezen. Met wansmakelijk leedvermaak geven ze te kennen, dat er via Oostende lucht vervoerd wordt.

REPLO houdt eraan correcte informatie te publiceren.

Met opnieuw een lichte vooruitgang van het aantal bewegingen, vnl. dank zij de general-Aviation en de pilotenopleidingen, kenmerkte juli 2009 zich door een lichte achteruitgang van het aantal vervoerde passagiers. Deze negatieve trend was verwacht, gelet op het snoeien in de zomerprogramma’s en het consolideren van vluchten door beide touroperators, de JETAIR- en de NECKERMANN-groep.
Voor de vracht is het echter een ander verhaal: nadat de luchthaven Oostende-Brugge goed standhield in het eerste semester van 2009, viel de vervoerde vracht er fors terug met 38,6%.
Een eerste reden voor die daling is het uitblijven van de regelmatige technische tussenstops van maatschappijen als Saudi Arabian Cargo, Kalitta Air en Air Charter Express.
Zonder in commerciële vaarwateren te verzeilen, zijn de redenen hiervoor terug te vinden in:

  1. Saudia: consolidatie van vracht op vluchten via Brussel;
  2. Kalitta: gunstiger brandstofprijzen in Luik;
  3. ACE: einde Irak-contract met het Britse M.O.D.

Niettegenstaande een verhoging van het aantal vluchten door British Global, Egyptair Cargo en Allied Air, alsook nieuwkomers Global Aviation en Buraq Air, werd het vrachtverlies niet gecompenseerd.
De reden hiervoor ligt echter voor de hand: minder aanvoer van bloemen en vis; minder export door de crisis.
Importgoederen als bloemen en andere verse producten, vullen het vliegtuigvolume, maar wegen minder zwaar dan b.v. machine-onderdelen en dergelijke. Ook in de vrachtsector wordt vanwege de crisis geconsolideerd, zodat 1 toestel wel vol vracht vertrekt, maar naar verschillende bestemmingen.
Wegens een algemene daling van de export, moeten de airlines meer dan vroeger hun toestellen naar andere luchthavens positioneren (= leeg overvliegen).
Als men uitsluitend de eigen vracht in beschouwing neemt, betekent het verlies in juli zo’n 15% t.o.v. 2008, wat nog steeds een betere prestatie is, dan op concurrerende luchthavens.
De zuivere statistiek mag zeer negatief lijken, maar de effectieve vracht- en vluchtenverwerking viel al bij al nog mee, gezien de omstandigheden.
Er werden in juli 2009 meer commerciële vrachtbewegingen genoteerd, zodat de aëronautische inkomsten voor de luchthaven zelfs hoger zouden moeten uitvallen dan in dezelfde maand in 2008.

Het blijft echter belangrijk om naar de toekomst te kijken: hier en daar verschijnen positieve signalen i.v.m. de economische toestand.
Het Vlaams Gewest moet nu dringend werk maken van de finale afwerking van het privatiseringsdossier voor de luchthaven, zodat Oostende volledig mee is bij de economische heropstanding.