Trafiekcijfers December 2010

Vergelijking tussen Dec 2009 en 2010

Officieel gepubliceerde gegevens Luchthaven Oostende-Brugge dd 04.01.11

Bewegingen (charters en cargo) REPLO-info

 
2009
2010
Verschil
Bewegingen:
2.433
2.037
-16,3%
Bewegingen (charters en cargo):
305
379
+24,2%
Passagiers:
7.246
13.235
+82,7%
Vracht/ton:
10.026
6.760
-32,6%


Vergelijking tussen de periode Jan - Dec 2009 en 2010

Officieel gepubliceerde gegevens Luchthaven Oostende-Brugge dd 04.01.11

Bewegingen (charters en cargo) REPLO-info

 
2009
2010
Verschil
Bewegingen:
37.356
37.875
+1,4%
Bewegingen (charters en cargo):
3.475
3.694
+6,3%
Passagiers:
192.776
213.638
+10,8%
Vracht/ton:
74.148
64.041
-13,6%

Commentaar:

2010 BLIES WARM EN KOUD OP OSTEND AIRPORT


Na de publicatie door de luchthavendirectie van de trafiekcijfers voor het jaar 2010, komen we tot merkwaardige vaststellingen.

1. Vliegtuigbewegingen

Met 37.875 bewegingen zag de luchthaven een gemiddelde vooruitgang met 1,4%. Er dient echter opgemerkt te worden, dat in de maanden januari, februari en december
het aantal een pak lager lag, vergeleken met dezelfde maanden in 2009. Het uitzonderlijk winterweer belette vooral de general aviation om haar normale activiteiten uit te voeren. Zelfs de ca 100 extra bewegingen met commerciële toestellen in december konden het verlies bij de kleine luchtvaart niet goed maken. En toch zijn er individuen, die naar de rechtbank stappen om het aantal bewegingen aan te klagen!
Er moet ook herinnerd worden aan april 2010, tijdens dewelke ca een halve maand geen bewegingen genoteerd werden, tengevolge van de IJslandse vulkaanuitbarsting.
Als we echter het aantal bewegingen van de grote jongens bekijken, dan valt er wel een serieuze stijging op. Deze is dan ook gunstig voor de aeronautische inkomsten voor de luchthaven.

2. Passagiers

Het ganse jaar 2010 kende de passagierstrafiek een gunstige evolutie, zodat het eindresultaat met + 10,8% niet verbazend is.
Zoals reeds eerder gemeld, zijn de vakantievluchten van de Jetair- en Neckermanngroepen hier niet vreemd aan. Ook de nieuwe bestemming Malaga is een schot in de roos.
De positieve passagierscijfers, tevens goed voor extra inkomsten uit de passagierstaksen, kregen nog een extra duwtje in de rug in december, dank zij de talrijke uitgeweken vliegtuigen vanop andere luchthavens.
Met een vooruitgang met meer dan 10% in 2010 ligt de lat hoog om in 2011 beter te doen. Dit is een mooie uitdaging voor de luchthaven en de touroperators!

3. Vracht

Volledig conform aan de verwachtingen eindigde 2010 met 13,6% minder dan het jaar voordien. Het jaar zal bijgevolg tot de minder gunstige van de laatste decennia behoren.
Toch moet een en ander gerelativeerd worden. In 2010 verloor de luchthaven veel vrachttrafiek door het verdwijnen van 2 "eigen" carriers, nl. MK Airlines en Meridian Airways.
Ook een gedeeltelijke overheveling van Egyptair Cargo vracht naar Brussels Airport speelde een negatieve rol.
Vanaf midden 2010 zagen we echter een geleidelijk inhaalmanoeuvre van het oorspronkelijk verlies, wat betekent dat er stilaan een aanwinst van meer vracht bereikt werd.
Het leeuwenaandeel hiervan werd vervoerd voor Allied Air/World Airways met een betere beladingsgraad van de MD11F-toestellen.
Opmerkelijk is dat december op het eerste zicht een aanzienlijke achteruitgang kende t.o.v. december 2009. De reden hiervoor ligt voor de hand: in december 2009 slaagde
MK Airlines erin een tijdelijk extra contract in de wacht te slepen met inkomende verse producten uit Cairo. Dit contract bracht Ostend Airport zo'n 3.500 ton extra vracht op.
De rekening is echter vlug gemaakt: zonder die extra tonnage, zou december 2009 slechts ca 6.500 ton voortgebracht hebben.
In 2010 werd de extra tonnage blijkbaar door andere vervoerders op andere luchthavens gevlogen.

Conclusie:

Er wachten de huidige en eventueel toekomstige verantwoordelijke beleidsmensen zeer zware uitdagingen in 2011:
- passagierstrafieken: blijven ijveren voor nieuwe bestemmingen en zodoende het jaar 2010 overtreffen.
- vracht: door een systematisch agressieve commerciële aanpak nieuwe en financieel sterke vrachtbrokers overtuigen om hun activiteiten op Oostende-Brugge te consolideren.
Men trekt echter geen vliegen aan met azijn. Wie ook in de loop van 2011 verantwoordelijk zal zijn, dient bijgevolg efficiënt te werken aan betere infrastructuur, scherpere tarieven en nauwlettend afdwingen van de correcte uitvoering van de contractuele verplichtingen door alle concessionarissen op de luchthaven