Trafiekcijfers Juli en eerste semester 2010

 

Vergelijking tussen eerste semester 2009 en 2010

Bewegingen (charters en cargo) REPLO-info

Officieel gepubliceerde gegevens Luchthaven Oostende-Brugge dd 03.08.10

 
2009
2010
Verschil
Bewegingen:
17.875
18.693
+4,6%
Bewegingen (charters en cargo):
1.634
1.725
+5,6%
Passagiers:
81.899
83.625
+2,1%
Vracht/ton:
40.059
33.494
-16,4%

Commentaar:

Conform de gemaakte afspraken, mochten wij de officiële statistieken voor de 1ste jaarhelft van 2010 bekomen. Deze transparante houding juichen wij zeker toe, want de trafiekcijfers verborgen houden, was alleen maar koren op de molen is van de anti-luchthavenbrigade.

Tevens hebben wij onze eigen vaststellingen en onrechtstreekse informatie toegevoegd. Deze betreffen alleen maar het aantal commerciële bewegingen.
Wij stellen vast dat het aantal commerciële vluchten in het 1ste semester van 2010 zo’n 1.725 toestellen bedroeg, tegenover 1.634 in dezelfde periode in 2009. Wat sommigen ook mogen beweren, steeg het aantal commerciële vluchten dit jaar met +5,6%.

Deze bewegingen vertegenwoordigen zowel passagiers- als vrachtvluchten. Uiteindelijk is het totaal aan rechtstreekse aeronautische inkomsten wat voor de luchthaven telt. Doet de ene sector het voorlopig wat minder, dan compenseert de andere sector het verlies.

Uit de officiële gegevens merken we met genoegen op dat zowel het totaal van de vliegtuigbewegingen als dat van de vervoerde passagiers hoger lagen dan in 2009.
Het verlies aan vracht is voor het grootste deel toe te schrijven aan enerzijds de sluiting van het Europees luchtruim door de aswolk in april 2010, anderzijds het verdwijnen van MK Airlines.

De anti-luchthavenlobby richt zijn schijnwerpers maar al te graag op de mindere resultaten van de cargodiensten en zwijgt als vermoord over de gunstige resultaten van de passagiersvluchten. Dit is typerend voor negativisten, die alleen maar op afbrekende kritiek uit zijn. Wellicht zouden ze zich pijn doen, om ook eens positieve kritiek te publiceren.

Vergelijking tussen Jul 2009 en 2010

Bewegingen (charters en cargo) REPLO-info

Officieel gepubliceerde gegevens Luchthaven Oostende-Brugge dd 03.08.10

 
2009
2010
Verschil
Bewegingen:
3.546
4.292
+21,0%
Bewegingen (charters en cargo):
365
381
+4,3%
Passagiers:
29.401
33.106
+12,6%
Vracht/ton:
4.063
4.338
+6,8%

 

Commentaar:

Als we voor juli een vergelijking maken met vorig jaar op basis van eigen waarnemingen, zien we het aantal commerciële bewegingen dit jaar stijgen tot 381 toestellen t.o.v. 365 vorig jaar. Dit is een verhoging met ongeveer +4,3%. Vooral het aantal vluchten van Jetair droeg bij aan de stijging in de passagiersbranche.

Had de Neckermann-groep zijn vooropgestelde zomerprogramma volledig uitgevoerd, dan waren uiteraard de cijfers nog beter geweest.

Wat de vracht betreft zagen we een verschuiving met minder Egyptair Cargo toestellen, maar heel wat meer MD-11F’s van World Airways (voor rekening van Allied Air en Etihad Crystal Cargo). De vermindering bij Egyptair Cargo is te wijten aan commerciële druk door één van hun klanten, die meer uit Brussel wenst te werken.

Volgens onze bronnen verlopen de vluchten aldaar echter niet naar wens. Dit geeft ons een beetje hoop, dat Egyptair Cargo in het drukke invoerseizoen weer meer beroep op Oostende zal doen.

Analyse van de officieel door de luchthaven gepubliceerde cijfers toont aan dat er een opmerkelijke verhoging was van het totaal aantal bewegingen.

Deze verhoging – hoofdzakelijk toe te schrijven aan de general aviation – vertaalt zich echter ook in meer vervoerde passagiers en meer vracht.

Dit is een zeer bemoedigende vaststelling en staat in schril contrast met de subjectieve beweringen van de zogenaamde “vertegenwoordigers van de omwonenden van de luchthaven”.

Volgens hen zou de luchthaven in de maand juli naar schatting minder dan 4.000 ton vracht verwerkt hebben, wat zij als een daling met 3,35% beschouwen. Ze hebben in hun publicatie de lezers bijgevolg met meer dan 10% bedrogen!

Weeral zwijgen ze over de gunstige evolutie van de passagierstrafieken. Een eigenaardige houding voor mensen die – naar eigen zeggen – van de luchthaven een passagiersluchthaven willen maken.