Trafiekcijfers Sep 2022

Vergelijking tussen de periode Sep 2021 en 2022

2021
2022
Verschil
Commercieel:
429
488
+13,8%

2021
2022
Verschil
Bewegingen:
2.564
2.020
-22,2%
Passagiers:
44.275
44.924
+1,5%
Vracht:
5.189
3.367
-35,1%

 

Vergelijking tussen de periode Jan - Sep 2021 en 2022

2021
2022
Verschil
Commercieel:
3.090
3.522
+14%

2021
2022
Verschil
Bewegingen:
19.740
19.270
-2,4%
Passagiers:
146.863
295.502
+101,2%
Vracht:
35.667
33.755
-5,3%Commentaar:GUNSTIGE PASSAGIERSCIJFERS MAAR MINDER VRACHTOok in september zette het herstel van de passagiersboekingen zich voort, hetgeen een verdubbeling betekent t.o.v. 2021. Zonder tegenslagen kan verwacht worden dat het jaartotaal zeer bemoedigend zal worden.


Jammer genoeg kan niet hetzelfde gezegd worden van de cargotrafiek, hetgeen wij reeds enkele maanden geleden voorspeld hadden. Zowel Egyptair Cargo als Qatar Cargo voerden om commerciële en operationele redenen veel minder vluchten uit dan in september 2021 terwijl Silk Way West dit jaar Oostende links liet liggen.

De verminderde vraag naar luchtvracht zal daar in de nabije toekomst wellicht niet veel verandering in brengen.De oorlogstoestand in Oekraïne en de economische recessie voorspellen weinig gunstige vooruitzichten op dat vlak.


Ook het aantal bewegingen lag dit jaar een pak lager dan in september 2021, hetgeen voornamelijk toe te schrijven is aan een verminderd aantal opleidingsvluchten.