REPLO lid worden


 

REPLO vzw verbindt zich ertoe om, conform de Europese Algemene Verordening voor Gegevens-bescherming

(GDPR), de door elk lid toevertrouwde persoonlijke gegevens, in een beveiligde database bij te houden en

uitsluitend te gebruiken voor de doelstellingen van de vereniging,

Voor de uitgebreide regelgeving verwijst REPLO vzw naar de tekst op zijn website www.replo.be onder de rubriek PRIVACY.